Nanpracha Utid School

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประศาสน์ จันทรบุปผา

Search

.:: ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้ ::.

.:: กระดานข่าว ชาวบานเย็น-ขาว (ย้อนยุค อารมณ์เก่าๆ) ::.
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 054741675 อีเมล์: nanpracha@live.com
Copyright © 2015.

5TH SEASON. All Rights Reserved.